Правила прийому


Правила прийому до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році


Додатки до Правил прийому:

Додаток №1. Перелік спеціальностей, спеціалізацій та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання у 2018 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток №2. Перелік спеціальностей, спеціалізацій та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання у 2018 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліст))

Додаток №3. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток №4. Список вступних випробувань для прийому на навчання вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра (спеціаліста, магістра)

Додаток №5. Порядок обчислення конкурсного бала вступників до Київського національного лінгвістичного університету у 2018 році

Додаток №6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток №8. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток №9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році


Положення про приймальну комісію Київського національного лінгвістичного університету 2018 року